Bộ sưu tập đồng hồ cổ

Bộ sưu tập Đồng Hồ Cổ
Khám Phá Sự Sang Trọng Trong Thế Giới Đồng Hồ Cổ

Nhật Quang Hotel hân hạnh giới thiệu bộ sưu tập đồng hồ cổ tuyệt đẹp, một phần quan trọng của sự sang trọng và độc đáo tại khách sạn của chúng tôi.

Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.

Sự hoàn hảo đạt được từng chút một; nó cần bàn tay của thời gian.

Your greatest asset is your earning ability. Your greatest resource is your time.

Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian.

Time is a storm in which we are all lost.

Thời gian là cơn bão mà tất cả chúng ta đều lạc đường trong đó.

Time deals gently only with those who take it gently.

Thời gian chỉ dịu dàng với ai dịu dàng với nó.

Sự Hoàn Hảo Trong Từng Chi Tiết
1945
1963
1972
1975
1980
1996
2001
"In our haven, every second is an invitation to pause and cherish the now, for here, time doesn't just pass, it lingers."
"Trong không gian của chúng ta, mỗi giây phút là lời mời gọi trân trọng hiện tại, bởi ở đây, thời gian không chỉ trôi qua, nó còn đọng lại."
Đặt phòng online